image

Program dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem

05.03.2019
Připravovat žádosti již mohou zájemci o dotace z fondu rady města. Informace a formuláře jsou k dispozici na úřední části webu města.

 

Rada schválila Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace a výzvu k podávání žádostí. Pro rok 2019 je alokovaná částka pro tento program ve výši 1. 000.000 Kč.

Prostředky jsou určené na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podporu krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území města či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále na podporu subjektů či osob, které významně reprezentují Ústí nad Labem a účastní se akcí krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru.

Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, které v daném období významně reprezentují SMÚ, v zahraničí a na území České republiky.

Více informací zde.

Program dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem