image

Proběhlo tradiční setkání s poskytovateli sociálních služeb

09.06.2021
Tradiční setkání vedení města s poskytovateli sociálních služeb na území města Ústí nad Labem se uskutečnilo na magistrátě města.

 

Zaměstnanci pomáhajících organizací prožili náročné období v době pandemie COVID, kdy počet výkonů narůstal. Za náročnou práci v terénu poděkoval přítomným zástupcům náměstek primátora Tomáš Vlach, který zároveň informoval o aktivitách města v době pandemie. Mezi úspěšné aktuální projekty lze zařadit téma on-line preventivních programů zaměřených na rizikového chování. Díky spolupráci města, základních škol a poskytovatele certifikovaných programů školské prevence White Light se podařilo v době distanční výuky zajistit jejich pokračování. Dalším tématem bylo například zvýšení propagace Mapy pomoci Ústí nad Labem připravené městem pro obyvatele hledající pomoc a podporu.

Informace ze společných setkání pomáhají městu plánovat rozvoj sociálních programů a plnit aktivity komunitního plánu. Mezi úspěšná partnerství patří například spolupráce s Oblastí charitou Ústí  nad Labem provozující své klíčové služby pro občany v objektech v majetku města. Posledním projektem je vznik Domu Sv. Materny na Střekově zabezpečující aktivity pro děti a mládež. Na jednání oznámil konec svého působení ke konci letošního roku ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem Rostislav Domorák. „Chtěl bych panu řediteli zvláště poděkovat za spolupráci s městem, protože bez jeho vedení a práce celého jeho týmu bychom neměli tak skvělé využití několika objektů v majetku města a nemohli bychom občanům nabízet potřebné služby,“ dodal náměstek Vlach.

sociální služby

 

 

Proběhlo tradiční setkání s poskytovateli sociálních služeb