image

Připravuje se revitalizace Parku Míru

26.11.2019
Revitalizaci Parku Míru, který se nachází u křižovatky ulic Hoření a Malátova na ploše mezi čtyřmi věžovými domy, připravuje město Ústí nad Labem.


Toto sídliště bylo budované v 70. letech minulého století a na jeho výstavbu navazovaly sadové úpravy celé zelené plochy v okolí domů. Součástí sadových úprav byla v té době také soustava mělkých bazénů a dětských herních prvků.

Cílem studie revitalizace bylo upravit prostor parku tak, aby zde našly vyžití všechny věkové skupiny obyvatel bydlící v této části města. V každém případě bude zachována plastika (sousoší dětí) od Michaela Bílka, která je uměleckým dílem. Cílem bylo prostor prosvětlit – jsou zde výsadby z minulých let, u kterých se v rámci povýsadbové péče neprováděly probírky. V projektu se počítá s úpravou stromového patra a zdravotními řezy stromů. Keřové patro bude také upraveno, ale jeho doplnění bude pouze minimální. Naopak v projektu se počítá s použitím trvalek a okrasných trav vysazených do štěrku ve skupinách se solitérními kameny a v blízkosti cest. Použit bude stejný materiál, který zde byl již při zakládání parku v 70. a 80. letech – na dlažbu, k výsadbám, k vodnímu prvku, atd.

Park se mírně svažuje, čehož bylo využito k návrhu umístění vodního prvku. Vodní prvek bude tvořen potůčkem, který bude vyvěrat v horní části. Prameniště bude tvořeno velkými čedičovými kameny. Potok bude ve střední části protékat pod cestou (navržena lávka) a končit u zídky menším jezírkem, okolo kterého bude dřevěné molo. Prameniště a samotný vodní tok bude osazen okrasnými travami a nízkými trvalkami, které by měly být charakteristické pro okolí vodních ploch.

V horní části se ponechá stromové patro a bude dosazeno nižší keřovou podsadbou, kterou bude lemovat cesta. Ve střední části povede další cesta, která propojí obě strany u panelových domů. Horní část a spodní část parku je oddělena zídkou, která je v současnosti příliš vysoká, proto se bude snižovat. Co se týče materiálu, opět bude použit čedič.

Horní a spodní část bude spojovat širší schodiště. Ve spodní části bude celou plochu tvořit dětské hřiště, které bude lemovat cesta s lavičkami. Okolo bude navržena nízká keřová výsadba doplněná trvalkami.

V projektu budou řešeny také komunikace a parkoviště. Parkoviště musí zůstat stejně velká, neboť jejich rozšíření nedovoluje územní plán. Příjezdové cesty a chodníky budou řešeny až za budovu Tepelného hospodářství města k ul. Malátova. U všech komunikací dojde k ucelení povrchů a bude doplněno o nová dopravní značení. Na parkovištích budou upravena vodorovným dopravním značením místa pro parkování, a zároveň budou vyznačena místa pro hendikepované.

Park míru

Park míru

 

Připravuje se revitalizace Parku Míru