image

Primátorka se nezákonného zásahu nedopustila

27.09.2018
Věra Nechybová, primátorka Ústí nad Labem, se nedopustila nezákonného zásahu tím, že při jednání o programu zastupitelstva neudělila slovo aktivistovi Lukáši Blažejovi.

 

Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud, který zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

V odůvodnění rozsudku soud uvedl, že to, že primátorka neudělila L. Blažejovi slovo při projednávání programu nepředstavuje nezákonný zásah ve smyslu § 8 2 s.ř .s. Důkazy, které byly provedeny v řízení před krajským soudem, neprokazují, zda se žalobce hodlal zapojit do diskuze k projednávanému programu zasedání a zda mu v tomto bylo ze strany stěžovatele nějakým způsobem zabráněno.

Krajský soud bude při dalším řízení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu.

Věc se týkala zasedání zastupitelstva města z 21. září 2016. Lukáš Blažej se tehdy údajně chtěl zúčastnit diskuse zastupitelů k návrhu programu. Měl si stoupnout k mikrofonu a dávat najevo, že chce hovořit, ale primátorka mu neudělila slovo. L. Blažej se proto obrátil k soudu a domáhal se ochrany před nezákonným zásahem a také, aby soud uložil žalovanému zákaz pokračovat v takovém jednání. Během tohoto jednání zastupitelstva vystoupil v diskusi k jednotlivým bodům celkem jedenáctkrát.

Primátorka se nezákonného zásahu nedopustila