image

Primátorka města Ústí nad Labem zve na zasedání zastupitelstva

11.08.2016
13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se bude konat dne 17. 8. 2016 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem.

Program:
1. Lanová dráha na Větruši – monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
2. Pověření k administrativním úkonům potřebným k realizaci již schválených projektů s externím financováním
3. Schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro využití nástroje ITI
4. Pověření ve věci vyhlášení veřejné soutěže na logo ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
5. MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení
6. Schválení smluv o přijetí dotace a Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
7. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací
8. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního a neinvestičních účelových příspěvků na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem p. o.
9. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu
10. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“
11. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“
12. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“
13. Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné akce a události“
14. Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
15. Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkým službám sociálním ve městě Ústí nad Labem v roce 2017 
16. „Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. za rok 2015“

Primátorka města Ústí nad Labem zve na zasedání zastupitelstva