image

Primátorka města podepsala memorandum v Kladně

16.05.2018
Město Ústí nad Labem bude bojovat společně Kladnem za omezení výplaty doplatku na bydlení.

 

Rozhodla o tom rada města, která schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci ve sdílení informací a jednotném postoji v oblasti sociálního vyloučení a souhlasila s hromadným podáním návrhu být vedlejšími účastníky projednávání senátního návrhu na zrušení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění. Jednoznačně deklarovaným cílem všech zúčastněných měst je zachování možnosti obcí stanovit prostřednictvím opatření obecné povahy oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ve kterých nelze nově přiznávat sociální dávku – doplatek na bydlení.

Společného jednání s městem Kladno a ostatními městy  se 15. května zúčastnila primátorka Věra Nechybová společně s Lenkou Jaremovou, která celý proces vyhlášeného opatření v Ústí nad Labem realizovala. „Děkuji městu Kladno za společné memorandum. Sice jsme jako město nebyli první, kdo zavedl OOP, ale jsme první, kdo se ke Kladnu připojil s jasným usnesením rady města. Ani na minutu jsme nezaváhali a budeme společně s ostatními městy bojovat, proto jsme dnes podepsali memorandum o společném zájmu,“ uvedla primátorka města Věra Nechybová.

„Kromě memoranda je pro všechna města velmi cenné předávání zkušeností se zavedením OOP. A je jedno, zda někdo nazývá obchod s chudobou sociálně prospěšné podnikání. Obcím by se měla zachovat alespoň pravomoc vydávat opatření obecné povahy. Jen obec nejlépe ví, jaká je situace v daném městě,“ doplnila Lenka Jaremová.

Primátorka města podepsala memorandum v Kladně