image

Primátor přijal delegaci z Albánie

28.11.2019
Delegaci Albánské republiky, kterou vedl velvyslanec Ilirian Kuka, ve čtvrtek na magistrátu přijal primátor Petr Nedvědický spolu s dalšími představiteli města.

 

Přijetí se zúčastnil Jan Richter – poslanec parlamentu ČR, předseda meziparlamentní skupiny přátel České republiky – Albánie. V albánské delegaci byli představitelé měst Tepelenë a Korçë a univerzity v Korçë. Přítomni byli také členové Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko–albánské spolupráce.

V úvodu jednání Petr Nedvědický vyjádřil soustrast s úmrtím obětí ničivého zemětřesení, které nedávno postihlo Albánii. „Hluboce s vámi cítíme a přejeme vám hodně síly k překonání následků této tragické události,“ uvedl primátor.

Hosté informovali o současné situaci v zemi a zajímali se o možnosti spolupráce s Ústím nad Labem a dalšími institucemi v regionu. Albánská delegace byla v Ústí nad Labem na pozvání Ústeckého kraje, navštívila Chomutov, jednala s hejtmanem a její program pokračoval na Univerzitě J. E. Purkyně.

Velvyslanec podepisuje pamětní knihu

Albánská delegace

Představitelé města

 

Primátor přijal delegaci z Albánie