image

Petr Nedvědický přijal rektora UJEP Martina Baleje

29.11.2018
Rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. Martina Baleje přijal v úterý primátor Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petr Nedvědický.

 

Rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., přijal pozvání primátora města Ústí nad Labem, Mgr. Ing. Petra Nedvědického, a společně s kvestorem UJEP, Ing. Leošem Nerglem, ho navštívil v jeho kanceláři na magistrátu. Setkání byl přítomen také Mgr. Tomáš Vlach, 2. náměstek primátora.

Na úvod schůzky doc. Balej poblahopřál Petru Nedvědickému k jeho zvolení do čela vedení města a vyjádřil přesvědčení, že komunikace mezi ústeckou univerzitou a vedením města povede jednoznačně k  posílení povědomí, že Ústí nad Labem je univerzitní město.

„Spolupráci s naší univerzitou považuji za významnou prioritu. Rád jsem se proto sešel s panem rektorem a určitě to nebyla schůzka poslední. Podobně se chci setkávat i s dalšími představiteli dalších významných institucí sídlících ve městě a v regionu,“ komentoval primátor Nedvědický.

Společenský ráz úvodu setkání přešel plynule k pracovnímu jednání. „Seznámil jsem primátora s aktuálním stavem budování Kampusu UJEP a dalšími záměry souvisejícími s výstavbou dalšího objektu fakulty strojního inženýrství v kampusu, budovy fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice nebo s rekonstrukcí Domu umění na Klíši,“ uvádí Martin Balej.

V pracovní rovině navázal doc. Balej na minulé společné aktivity univerzity a magistrátu. Opětovně byl diskutován prodej objektu UJEP v ulici Hoření, zřizování bytů pro všechny skupiny obyvatel, problematika Spolchemie,  či projekt Smart City – Smart Region.

Doc. Balej: „Dnes jsme společně s primátorem města hledali styčné body možné vzájemné spolupráce. Panu primátorovi jsem objasnil svoji vizi společné komunikace všech hlavních aktérů zdejšího politického, ekonomického i společenského života pro dosažení společné podpory a pochopení našeho  města a kraje v Praze.“ 

Během jednání také primátor Nedvědický potvrdil rektorovi UJEP opětovné udělení jednorázového stipendia primátora města Ústí nad Labem vynikajícímu studentovi UJEP za rok 2018, včetně ocenění pro účastníky Teen Age University a University třetího věku.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

Romana Macová, mluvčí města Ústí nad Labem

Petr Nedvědický přijal rektora UJEP Martina Baleje