image

Preventivní akce Babičko, dědečku převeď mě!

13.09.2018
Mezigenerační setkání seniorů z Domova seniorů Orlická s dětmi z mateřských škol a žáky ze základních škol z Krásného Března uspořádali strážníci z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy.

 

Akce se uskutečnila ve spolupráci  s  Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem. Děti si zde vyslechly vše, co  potřebují  pro  bezpečnou cestu do školy a ze školy, například  vyprávění „dědečka“ o tom, jaké to bylo v době, kdy tito senioři byli ještě ve školním věku.  Děti se také  dozvěděly nejen o povinnostech chodce,  ale také o povinnostech cyklistů,  o bezpečném přecházení po přechodu pro chodce a o vhodném chovní v  MHD.  

Na závěr si děti odnesly dárky v podobě reflexních  prvků  a paní učitelky metodické pomůcky pro budoucí výuku. Garantem celé akce, které se kromě seniorů zúčastnilo na dvě stě třicet dětí,  byla již tradičně primátorka města Věra Nechybová.

Preventivní akce Babičko, dědečku převeď mě!