image

Přestárlá kanalizace V Lukách bude vyměněna

06.06.2019
Kanalizace v ulici V Lukách slouží místním obyvatelům už 93 let. Za ta léta hodně utrpěla, děravé potrubí proto Severočeská vodárenská společnost vymění.

 

Přípravné práce již začaly. Stavba bude zahájena přibližně v polovině června a potrvá do 10. září. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 143,84 metrů. Pro novou kanalizace bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Součástí stavby je rekonstrukce deseti revizních šachet včetně přepojení sedmi přípojek. Stavba bude probíhat v otevřeném paženém výkopu. Zároveň bude zajištěn vodovod v místě kolize s kanalizační stokou, jedná se cca o úsek 37,60 metrů.

V lokalitě se nacházejí úseky kanalizace z betonu 300 mm a úsek tvořený betonovým vejcem DN 400/600 mm. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1926. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, časté kaverny, praskliny, netěsné spoje, místy chybějící dno stoky, a v kanalizačních šachtách korozi stoupaček. Vodovod je zde tvořen potrubím z litiny LT DN 300 mm z roku 1966. Je v dobrém technickém stavu, rekonstrukci tak nevyžaduje. Nachází se však v souběhu s kanalizací a místy dochází ke křížení sítí.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Přestárlá kanalizace V Lukách bude vyměněna