image

Přepážkové centrum usnadní jednání na magistrátu

29.08.2018
Na jednom místě si budou moci občané vyřídit záležitosti spojené s osobními doklady nebo registrem řidičů. Rada města schválila výběrové řízení na stavbu moderního přepážkového centra.

 

Jedná se o rekonstrukci prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1. NP a 1. PP jižního křídla budovy magistrátu. Hodnota díla bez DPH je téměř padesát milionů korun.

Cílem je vytvoření moderního přepážkového pracoviště pro centralizované odbavení občanů včetně zázemí a dalších souvisejících prostor (kartotéky, sklady, archivy atd.), dále pak zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení, zabezpečení informačními systémy, síťovými strukturami apod. Zrekonstruované prostory budou plně využity správním odborem, oddělení správních činností, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, oddělení registru řidičů, oddělení registru vozidel. Součástí bude rovněž vstupní dohledové stanoviště městské policie a Czech Point. Zbývající plochy, především v 1. PP, budou využity převážně jako sklady a archivy.

Realizace stavby bude probíhat ve třech fázích:

1. část - Rekonstrukce interiérů včetně pevně zabudovaného IT vybavení a nábytku – všechny prostory vyjma současného registru vozidel včetně vstupní haly. Doba realizace je max. 8 měsíců.

2. část - Realizace části rotační kartotéky a pojízdné regály pro prostory uvedené v předchozím bodě. Doba realizace max. 3 měsíce.

3. část - Rekonstrukce interiérů včetně pevně zabudovaného IT vybavení, nábytku i zbývající části rotačních kartoték a pojízdných regálů v současném registru vozidel a vstupní hale.  Termín zahájení realizace 3. části je ihned po zprovoznění registru vozidel v nových prostorách. Doba realizace max. 4 měsíce.

Po realizaci prací uvedených v bodě 1. a 2. a následné kolaudaci této části bude přesunut provoz současného registru vozidel do nově zrekonstruovaných prostor, kde bude pro vstup do přepážkové haly provizorně využíván nově vzniklý požární únikový východ až do dokončení a zkolaudování zbývající části stavby. Provoz registru vozidel bude přerušen pouze na dobu nezbytně nutnou pro přestěhování do nových prostor.

 

Přepážkové centrum usnadní jednání na magistrátu