image

Předpolí lávky na železničním mostě prošlo rekonstrukcí

29.08.2022
Lávka přes železniční most je opět průchozí. Od dubna byla pro pěší uzavřená kvůli kompletní rekonstrukci předpolí.

 

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění a montáž schodiště s mezipodestou a vlastní lávkou včetně zábradlí, sanace bočnic a jejich ošetření proti korozi. Cena díla byla 5 553 178 Kč včetně DPH.

Opravená lávka

Předpolí lávky na železničním mostě prošlo rekonstrukcí