image

Předali jsme ceny výhercům soutěže v rámci Dnů evropského dědictví

V Informačním středisku města Ústí nad Labem jsme 3. 10. 2018 předali ceny výhercům soutěže s turistickými pasy, která probíhala v rámci Dnů evropského dědictví 2018. Ze 104 odevzdaných pasů bylo vylosováno 15, jejichž majitelé si přišli pro své výhry. Ceny předával náměstek primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiří Madar, pod jehož záštitou se Dny evropského dědictví konají.

Výhry byly letos opravdu lákavé. První cenu, vstupenky na operu Bedřicha Smetany Libuše v podání Evy Urbanové, darovalo Severočeské divadlo. Druhou cenou byla elektronická peněženka v hodnotě 2000,- Kč do plaveckého areálu Klíše. A třetí cenou byl soubor výpravných knih Jiřího Svobody Tajemství Českého středohoří a Zázračné České středohoří. Výherci na 4. a 5. místě získali knižní publikaci Ústecký kraj, která představuje turisticky nejatraktivnější cíle v kraji. Všech 15 vylosovaných výherců si odneslo dárkový balíček propagačních předmětů města.

Letošní ročník Dnů evropského dědictví byl co do návštěvnosti opravdu úspěšný. Zaznamenali jsme přes 13500 návštěvníků, za což všem zúčastněným patří veliký dík.