image

Práce na zajištění svahu Čertovka ve Vaňově pokračují

15.07.2021
V souladu s harmonogramem pokračují práce na zajištění sesuvu na svahu Čertovka ve Vaňově. Potvrdil to kontrolní den, který na stavbě proběhl tento týden.

 

Sesuv je řadu let zajištěn masivní opěrnou zdí, jejíž prvky ale již nevyhovují. V posledních letech postupně docházelo vlivem přírodních živlů k viditelným změnám na konstrukci opěrné zdi. V některých klenbách opěrné zdi se začínalo objevovat narušení a kotevní systém začínal být trvale přetěžován. Na základě pravidelného monitoringu bylo vydáno doporučení provést sanační práce celého svahu, opravu kotev a mimo jiné vyztužit porušené klenby opěrné zdi.

V květnu a v červnu proběhly přípravné práce, zajištění staveniště a odstranění hlav na starých kotvách, které jsou nevyhovující a dlouhodobě neudržitelné. Nyní se zahajuje budování 22 ks nových kotev, které budou umístěny co nejblíže původním kotvám.

V roce 2019 byla na základě výběrového řízení zadána a vypracována projektová dokumentace na opravu opěrné zdi a kotev. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí a celková cena díla je 10,7 mil. Kč. Předání staveniště proběhlo 6. května a nyní jsou všechny práce plně rozběhnuty v souladu s harmonogramem. Zhotovitel (STRABAG Rail) se zavázal provést dílo nejpozději do konce října.

Stavba je členěna na 3 stavební objekty – kotvení zdi, vyztužení skořepin a monitoring.

Sanační práce by měly v první řadě řešit obnovu kotevního systému opěrné zdi a opravu poškozených kleneb opěrné zdi. Předmětem monitoringu je osazení nových dynamometrů (měření tahové síly) na nově vybudované kotvy.

Sesuv Čertovka

Sesuv Čertovka

Práce na zajištění svahu Čertovka ve Vaňově pokračují