image

Pozvánka na projednání Strategie rozvoje 2021-2030

13.03.2019
Veřejné projednání v rámci zpracování Strategie rozvoje města 2021-2030 se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 16.00 hodin v Domě kultury.

 

Cílem setkání bude moderovaná debata s občany ve vybraných tematických oblastech a společná diskuze nad vizí a budoucím směřováním města. Mezi tematické oblasti debaty bude zahrnuta kvalita života a soudržnost jeho obyvatel, prosperita města, image města jako metropole regionu a udržitelná mobilita.

Zájemci o účast na tomto veřejném projednání se mohou předem zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře dostupného na www.strategie-usti.cz, uvést zájem o některé z navržených témat a poskytnout na sebe kontakt pro návaznou komunikaci. Aktivní účast v rámci skupinových diskuzí velmi pomůže k vytvoření této strategie, jejíž výslednou podobu tak občané mohou svými názory a podněty ovlivnit.

V úvodu projednání dostane slovo zástupce vedení města. Dále bude představeno zpracování Strategie města. V 16.20 začne moderovaná diskuze k tematickým oblastem kvalita života a soudržnost jeho obyvatel a prosperita města. V 17.00 bude následovat moderovaná diskuze zbylých tematických oblastí image města jako metropole regionu a udržitelná mobilita. Po těchto dvou blocích budou zhodnoceny výsledky diskuze a nastíněny následné kroky zpracování strategie. V 18.00 se předpokládá ukončení veřejného projednání.

 

Pozvánka na projednání Strategie rozvoje 2021-2030