image

Potomek památné lípy roste v Ústí nad Labem

26.11.2018
Stromek vypěstovaný ze semenáčku památné Klokočovské lípy byl v pondělí při malé slavnosti zasazen ve Smetanových sadech. Lípa bude připomínat oslavy 100. výročí Československa.

 

Stromek městu věnovala poslankyně Sněmovny Eva Fialová. Proto se také s primátorem Petrem Nedvědickým chopila rýče a pomohla ho zasadit. Doprovázíme do života mladý strom, který je potomkem památné Klokočovské lípy. Ta lípa je 900 možná tisíc let stará. Pamatuje rané období Českého státu, Přemyslovce, měl se u ní zatavit Karel IV, zažila husitské války, Bílou horu, Habsburky, první světovou válku, vznik Československa, Mnichov, druhou světovou válku, únor 1948, srpen 1968 i listopad 1989. A teď bude její potomek růst v parku u nás v Ústí nad Labem,“ uvedla Eva Fialová.

Petr Nedvědický jí za dar poděkoval. „Chci slíbit, že se o tento stromek dobře postaráme, aby po vzoru svého předka mohl sledovat další desetiletí a staletí naší budoucnosti,“ dodal.

Péče o lípu začala ještě před jejím vysazením, ke kořenům dostala základní dávku hnojiva, které se pomalu uvolňuje a vydrží delší dobu. Odborná firma ke stromku instaluje kůl a ještě během zimy bude dostávat odpovídající zálivku. Na jaře lípa projde tzv. korunkovým řezem.

Klokočovská lípa - také známa jako Tisíciletá lípa, Karlova lípa, Královská,  Císařská .

Roste v obci Klokočov na Havlíčkobrodsku

Je jedním z nejstarších žijících památných stromů v Čechách. Jako jedna z mála našich památných lip by skutečně mohla dosahovat věku, který ji přiřkly staré příběhy a pověsti.

Klokočovská lípa byla údajně jedním ze stromů, které fungovaly jako směrník pralesních mokřadů Libické obchodní stezky.

Podle historických záznamů šlo již ve  14. století  už o velmi statný strom, jehož stín zaujal Karla IV, který roku 1370 projížděl kolem. Císař jel ze zámku v Lichnici (kde ho rozbolela stará zranění) k léčivému prameni do Modletína a jelikož byla cesta dlouhá, rozhodl se odpočinout ve stínu této lípy. Na počest Karla IV je lípa nazývána Královská nebo Karlova.

Odhadované stáří  stromu je 900 let. Lípa má původní kmen s mohutnou otevřenou dutinou staženou obručemi. Památným stromem je od roku 1976. Obvod kmene je  891 cm.

Jedná se o semenáč této lípy, který byl získán z Dendrologické zahrady Průhonice Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, která v rámci dlouholetého programu udržování genové matečnice vybraných jedinců památných stromů produkuje potomky vybraných památných stromů.

Důvod proč byl vybrán tento strom: nejedná se o žádný zahradnický klon, ale strom, u kterého je předpoklad, že v případě zajištění dobrých podmínek by mohl mít genetické dispozice pro dlouhověkost a tak by třeba i u nás mohl přežít stovky let.

 

 

Potomek památné lípy roste v Ústí nad Labem