image

Poplatek za odpad může skončit, navrhují radní

31.08.2017
Žádný poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu by od příštího roku nemuseli platit obyvatelé Ústí nad Labem.

 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky, která změní obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvu města radní navrhují zrušit výběr poplatků a osvobodit všechny občany města od platby za komunální odpad. Rada města se k tomu rozhodla po důkladné analýze ekonomické situace. V tuto chvíli dle informací o plnění rozpočtu města je zřejmé, že se ekonomice i hospodaření města daří. Ani názory představitelů jednotlivých obvodů na změnu vyhlášky nejsou jednotné, proto se vedení města rozhodlo osvobodit všechny občany od poplatku za odpad a napravit tak slib minulých představitelů města z roku 2008, že po zvýšení daně z nemovitosti (čtyřnásobné od roku 2009) bude zrušen poplatek za komunální odpad.

Doposud nebyl tento nešvar napraven a slib naplněn. Poplatek se nevybíral v letech 2009 a 2010 a znovu byl zaveden od roku 2011. Hlavní snahou vedení města je nestresovat – nezatěžovat tímto poplatkem poctivé občany města, kteří vše řádně platí. Město se současně potýká s množstvím neplatičů. Dluh od roku 2002 postupně narůstá, nyní činí 139 milionů korun. Dluhy jsou obtížně vymahatelné, ale odpuštěny nebudou. Tento návrh bude předložen zastupitelstvu.

Poplatek za odpad může skončit, navrhují radní