image

Pomoc pro lidi bez domova je připravena

25.11.2019
Setkání k řešení problémů lidí bez domova uspořádalo v pondělí město Ústí nad Labem spolu s oblastní charitou a městskou policií.

 

Předmětem jednání byly souhrnné informace k připravenosti města a dalších organizací na pomoc bezdomovcům v zimních měsících. Součástí jednání byla prezentace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí k výsledku projektu SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA  V ČESKÉ REPUBLICE 2019 a v Ústí nad Labem.

Charita i Spirála informovaly o tom, že mají k dispozici ošacení i sortiment potravinové banky.

Městská police je opět připravena k rozvozu polévky a letáčků s pokyny a kontakty na neziskové organizace, které nabízejí zajištění základních životních potřeb. K dispozici jsou i zateplená iglou.

Zasedání účastníků na debatě na téma bezdomovectví

Pomoc pro lidi bez domova je připravena