image

Pokračují práce na rekonstrukci Velké Hradební ulice

05.06.2018
Práce na rekonstrukci inženýrských sítí - vodovodu, kanalizace a plynovodu ve Velké Hradební ulici finišují. Navazuje na ně rekonstrukce povrchu komunikace, kterou zajišťuje město Ústí nad Labem.

 

Rekonstrukce komunikace bude probíhat do 13. září 2018 a částečně zasáhne i do ulic Dlouhá a Pařížská.

Práce jsou rozděleny do několika etap tak, aby vždy byl zajištěn přístup do přilehlých objektů a zásobování přilehlých provozoven.

Stavbu na základě veřejné soutěže provádí firma Insky Ústí nad Labem, náklady stavby, dle uzavřené smlouvy o dílo, činí 4.6 mil. Kč bez DPH.

 

Pokračují práce na rekonstrukci Velké Hradební ulice