image

Pietní akce k výročí úmrtí TGM

13.09.2019
U příležitosti zítřejšího výročí úmrtí TGM proběhla pietní akce na Střekově. Přítomní si připomněli odkaz prvního československého prezidenta.

 

Tichá pietní akce se dnes uskutečnila u památníku Tomáše Garrigua Masaryka. K 82. výročí Masarykova úmrtí věnovali přítomní Masarykovi tichou vzpomínku. Představitelé města v čele primátorem následně položili k pomníku květiny.

Pomník TGM stál na Střekově ještě za Masarykova života, po obsazení Sudet byl však zničen nacisty. Nový pomník byl postaven až v roce 2008.

Tichá vzpomínka

Kytice

Pokládání kytice primátorem

Kladení květin k pomníku

Památník TGM

 

Pietní akce k výročí úmrtí TGM