image

Peníze na opravy a rekonstrukce městských objektů

30.04.2018
Rada města schválila uvolnění volných prostředků na další nutné opravy a rekonstrukce ve školách, domovech seniorů a dalších objektů v majetku města.

 

V Jeslích města Ústí nad Labem tedy bude provedena oprava třídy pro navýšení kapacity zařízení (400 tis. Kč), v Kulturním středisku bude opraven průjezd z ulice Dvořákova (200 tis. Kč). V ZŠ Vojnovičova bude vyřešen havarijní stav střechy na objektu Paprsek (500 tis. Kč). Domov pro seniory Krásné Březno získal 200 tis. Kč vyhotovení dokumentace na výměnu oken.

Z volných prostředků bylo převedeno 5 mil. korun jako navýšení prostředků na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Mírová. Odbor MOŠ má v rozpočtu pro rok 2018 na výše uvedenou akci schváleny finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč. Dle zpracované projektové dokumentace se vyhlásí veřejná zakázka na tuto akci s maximální cenou 10 mil. Kč. Proběhne výměna a doplnění provozního vybavení školní kuchyně, stavební úpravy rozvodů a vnitřních instalací (elektroinstalace včetně nového umělého osvětlení, plynoinstalace, vody, kanalizace a vzduchotechniky včetně systémového podhledu GIF v provozní části školní kuchyně).

O dalších 350 tisíc Kč se také uvolněním volných prostředků navýšila potřeba na rekonstrukci prádelny v DS Dobětice oproti projektu z roku 2013.

Rada současně uvolnila prostředky ve výši 3 789 440 Kč, a to na základě dalších žádostí svých organizací. Pečovatelská služba Ústí nad Labem získala 630.000 Kč na pořízení 2 automobilů, 102.580 Kč dostala ZŠ Palachova na nový server a dalších 56 860 Kč na rozšíření stravovacího systému školy, 3 mil. Kč dostaly Městské služby na rekonstrukci stropu pod saunovým provozem.

Peníze na opravy a rekonstrukce městských objektů