image

Park na Střekově ponese jméno rodiny Schichtů

04.04.2022
Návrh na pojmenování veřejného prostranství na Střekově (u Benešova mostu) na Park rodiny Schichtů osouhlasilo zastupitelstvo. Park byl dosud bezejmenný.

 

Návrh se týkal veřejného prostranství v části obce Střekov na pozemcích p.č. 2568/1, 2574, 2573, 2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2. Šest parcel je v majetku města, čtyři ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrh na pojmenování již schválilo střekovské zastupitelstvo dne 24. 6. 2020 a dne 14. 3. 2022 byl návrh odsouhlasen také radou města.

Park na Střekově ponese jméno rodiny Schichtů