image

Park na Střekově může nést jméno rodiny Schichtů

21.03.2022
S návrhem na pojmenování veřejného prostranství na Park rodiny Schichtů souhlasila rada města. Jde o park na nábřeží u Benešova mostu, který je dosud bezejmenný.

 

Návrh se týká veřejného prostranství v části obce Střekov na pozemcích p.č. 2568/1, 2574, 2573, 2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2. Šest parcel je v majetku města, čtyři ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrh na pojmenování již schválilo střekovské zastupitelstvo dne 24. 6. 2020, nyní bude předložen městskému zastupitelstvu.

Park na Střekově může nést jméno rodiny Schichtů