image

Pamětní desky osobnostem Ústí nad Labem

07.11.2018
Jaroslav Brodský, ředitel základní školy v Brné a spoluzakladatel K 231 a generál Jaroslav Klemeš budou mít v Brné pamětní desky.

 

Vznik desek inicioval spolek Veselá Brná. Vedení města se rozhodlo tuto aktivitu podpořit a uctít památku obou významných osobností.

Odhalení desek se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu. Ceremoniál u desky J. Brodského, která je umístěna na budově mateřské školy, se uskuteční od 9.00. Odhalení pamětní desky generála J. Klemeše bude v 9.45 v parku nad Kapličkou.

Veřejnost je srdečně zvána.

Jaroslav Brodský pocházel ze Soběslavi, kde pracoval jako knihovník a učitel, ale po 2. světové válce přišel do Brné a pomáhal obnovovat české školství. Po změně režimu v roce 1948 musel školu opustit a v roce 1950 byl zatčen a v souvislosti s procesem Milady Horákové byl odsouzen na patnáct let za údajné vedení špionážní skupiny pedagogů. Z vězení se vrátil po amnestii až v roce 1960. V období pražského jara v roce 1968 patřil mezi iniciátory vzniku organizace politicky stíhaných občanů K 231, stal se jejím generálním tajemníkem. Po srpnové okupaci emigroval a postupně se dostal až do kanadského Toronta, kde působil opět jako knihovník a vedl vysílání v českém jazyce Rádio Gama.

Jaroslav Klemeš se narodil v Čadci na Slovensku. Po obsazení republiky nacisty, emigroval a přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii se dostal do československého zahraničního vojska ve Francii. Jako spojař se účastnil se bojů o Francii, po ústupu do Anglie absolvoval radiotelegrafický, sabotážní kurz a konspirační kurz a další výcvik. V únoru 1945 byl jako člen skupiny Platinum-Pewter vysazen v Čechách. Působil v odboji na Českomoravské vysočině, později udržoval z Prahy radiotelegrafické spojení s Londýnem a vládou v Košicích. U armády zůstal i po válce. Ale po pěti letech byl z armády propuštěn, zatčen a souzen ve vykonstruovaném procesu. Po propuštění z vězení mu jako bydliště bylo určeno Ústí nad Labem. Pracoval v dělnických profesích mimo jiné jako skladník, závozník nebo řidič v ČSAD. Rehabilitován byl v roce 1968, ale plného uznání se dočkal až v roce 1990. Je nositelem vysokých českých i zahraničních vyznamenání, v roce 2011 se stal čestným občanem města Ústí nad Labem.

 

Pamětní desky osobnostem Ústí nad Labem