image

Ošetřovné pro OSVČ

01.04.2020
Informace a pokyny od MPO ČR pro osoby samostatně výdělečné činné ohledně poskytování ošetřovného.

 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na hlavní činnost mohou požádat o poskytnutí dotace, pokud pečují o dítě/děti mladší 13 let a jejichž škola či školská zařízení byla uzavřena, příp. pečují o nezaopatřené dítě/děti ve věku do 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření nebo pokud pečují o osobu/osoby zdravotně postiženou ve stupni I a sociální zařízení, kde pobývá, bylo uzavřeno.

Dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě žádosti. Všechny informace a podmínky k jejímu získání jsou na stránkách MPO. Na těchto stránkách je také odkaz na interaktivní formulář žádosti o dotaci a podrobný návod nejen komu je dotace určena, ale i jak správně žádosti podávat.

Zdejší živnostenský odbor bude OSVČ nápomocen telefonicky poradit při vyplňování formuláře na lince 475 271 261.

Ošetřovné pro OSVČ