image

Opravy vozovek začnou v květnu

18.03.2022
Radní schválili přidělení zakázek velkoplošných oprav vozovek v ulicích Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici a Jizerská. Dále pak i velkoplošnou opravu uličního prostoru Puškinova.

 

Přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek bylo schváleno dodavateli STRABAG s nabídkovou cenou 1 519 586 Kč bez DPH. Uchazečů bylo deset, nejvyšší nabídka byla 2 189 744 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 2 400 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovek v ul. Arbesova, Rozmezí a Ve Štěpnici, Ústí nad Labem – Hostovice. V rámci opravy bude provedena velkoplošná výměna obrusné vrstvy vozovek. Dodavatel si před zahájením stavby zajistí provedení odběrů a laboratorních zkoušek pro zhodnocení, zda je asfaltová směs vedlejším produktem, nebo odpadem. Doba realizace prací je od 16. 5. 2022 do 29. 7. 2022.

Stejnému dodavateli byla přidělena veřejná zakázka Jizerská 10–22 – velkoplošná oprava vozovky za nabídnutou cenu 1 788 582 Kč bez DPH. Jedná se o zaslepenou část komunikace s parkovacím zálivem. Uchazečů bylo devět, nejvyšší nabídka byla 2 541 073 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 2 800 000 Kč bez DPH. Doba realizace prací je od 19. 5. 2022 do 15. 7. 2022.

Dojde také k velkoplošné opravě uličního prostoru Puškinova, kterou rada schválila dodavateli Metrostav Infrastructure s nabídkovou cenou ve výši 918 383 Kč bez DPH. Uchazečů bylo devět a nejvyšší nabídka byla 1 577 732 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 1 800 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je velkoplošná oprava uličního prostoru v ul. Puškinova v úseku Žukovova – Máchova. Doba plnění je od 15. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

Opravy vozovek začnou v květnu