image

Oprava plochy před magistrátem začne během března

15.03.2023
Přidělení podlimitní veřejné zakázky na opravu plochy před magistrátem města dodavateli STOSTAV schválili radní. Cena zakázky je 6 498 620 Kč bez DPH.

 

Uchazeči byli celkem čtyři. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 9 000 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je výměna stávajícího povrchu u hlavního vstupu do magistrátu z kamenných žulových desek za novou kamennou dlažbu. Doba plnění je od předání staveniště do 31. 8. 2023.

Oprava plochy před magistrátem začne během března