image

Olše a jilmy nahradí nemocné topoly

22.02.2021
Topoly rostoucí podél cyklostezky Sebuzín budou muset být kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokáceny. Místo nich bude vysázeno 81 nových stromů.

 

Celkem 54 exemplářů topolu nahradí olše lepkavé či jilmy. Důvodem pokácení topolů je jejich špatný zdravotní stav – koruny prosychají, terminály usychají a dřeviny se lámou. Hrozí tak pád na blízkou cyklostezku. Kmeny pokácených stromů budou ponechány na vhodném stanovišti k biologickému rozkladu z důvodu zachování optimálních podmínek pro hnízdění ptactva a biotopu pro bezobratlé živočichy. V místě po pokácených stromech budou instalovány hnízdní budky.

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem žádá vlastníky mol a jiných zařízení, které jsou uvázány či jinak zajištěny u stromů, k jejich zajištění jiným způsobem, a to tak, aby mohlo dojít ke kácení stromů a tím k zamezení případných škod.

Kácení stromů bylo povoleno odborem Životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a konzultováno s ekologickými spolky a iniciativami.

Mapa s vyznačenou zónou kácení zde (p.p.č. 1494, 1351/2 s 1495/2 k.ú. Sebuzín).

Olše a jilmy nahradí nemocné topoly