image

Ohlédnutí za prvním jarním cyklovýletem

V sobotu 23. 3. 2019 se šedesátka cykloturistů vydala na cyklovýlet údolím řeky Bíliny a symbolicky tak zahájila cyklistickou sezónu.

Účastníci se sešli na Mírovém náměstí, kde byli seznámeni s trasou a s bezpečnostními pravidly akce. Obdrželi mapky výletu, oficiálního průvodce Labskou stezkou a reflexní pásky od BESIPu. Nechyběl ani tradiční odemykací rituál a společné focení. Pak už se skupina vydala vstříc prvním kilometrům.

První zastávka proběhla u zámku v Trmicích, kde se přidali další cyklisté a kde následovalo pořízení další skupinové fotografie. Zámek byl současně dělícím místem pro krátkou, střední a dlouhou trasu. Všechny trasy vedly do oblasti u jezera Milada v Roudníkách. V cílovém místě byl připraven tradiční guláš.

Tento cyklistický výlet oddílu SK Cyklotour byl první akcí v rámci nadcházejícího Zahájení turistické a cyklistické sezóny 2019, jehož podrobný program je k dočtení na webových stránkách města.