image

Odborníci na strategický rozvoj se sejdou v Ústí nad Labem

05.09.2018
Dvě významná pracovní jednání odborníků na strategický rozvoj se ve dnech 13. a 14. září uskuteční v Ústí nad Labem.

 

V Muzeu města Ústí nad Labem a na Magistrátu města Ústí nad Labem proběhne dvoudenní jednání zástupců sedmi metropolitních oblastí v ČR, pro které je určen dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI pro území Ústecko-chomutovské aglomerace hostí jednání nejen pro zástupce z jiných měst ČR, ale rovněž pro zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších ministerstev, které jsou řídicími orgány operačních programů EU, z nichž jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci projektů v rámci nástroje ITI.

Paralelně bude 13. září probíhat pod záštitou oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem jednání se zástupci odborů z různých měst ČR, kteří se věnují agendě strategického plánování a vzniku koncepčních dokumentů.

Do Ústí nad Labem se tak v tomto termínu sjede řada odborníků z regionální i národní úrovně, což bude ideální příležitost pro hledání řešení společných problémů, výměnu zkušeností či sdílení příkladů dobré i špatné praxe.

Více o tématu na:

www.iti-ucha.cz

www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/strategie-rozvoje-mesta

 

Odborníci na strategický rozvoj se sejdou v Ústí nad Labem