image

Oblastní charita Ústí nad Labem získala iglou

01.03.2019
Oblastní charitě Ústí nad Labem byly slavnostně předány prostřednictvím města tři iglou od soukromého dárce.

 

Město Ústí nad Labem letos pořídilo pro krizové situace lidí bez přístřeší iglou. K městu se přidali i další soukromí investoři, kteří tři iglou poskytli Oblastní charitě Ústí nad Labem. Iglou převzal ředitel Rostislav Domorák.

Ústí nad Labem je mezi prvními městy v Česku, které tuto formu přístřešku nabízí lidem bez domova. Díky snadnému složení je jeho instalace velmi rychlá a může být tak použit tam, kde je jeho potřeba skutečně akutní,“ sdělil při předání náměstek primátora Tomáš Vlach.

Iglou je vysoce izolační přístřešek, který je opatřen průduchy pro přísun čerstvého vzduchu i v případě, že je zcela uzavřeno. Člověk ležící uvnitř si tak může vlastním teplem udržet v iglou až 20°C.

„Hlavním společným cílem je zajistit takový stav, aby nikdo podmínkám života na ulici nepodlehl a nezemřel,“ vysvětlil ředitel Domorák a potvrdil, že označení „nouzový přístřešek“ bude takto chápáno i v praxi během jeho užívání. Uvedl několik základních poznatků z terénní práce s lidmi bez domova a zdůraznil, že to není jednoduchá a jednorázová záležitost. Podotkl, že častým problém pro tuto cílovou skupinu je dodržování pravidel v azylových domech, tzn. zákaz pití alkoholu, kouření apod. Mnozí lidé se tohoto nechtějí vzdát a raději volí bezdomovectví.

Oblastní charita Ústí nad Labem získala iglou