image

Nový varovný systém obyvatelstva spuštěn

05.01.2022
Městu i jeho občanům začal sloužit nový varovný a informační systém obyvatelstva (VISO). Jeho cena byla přes 30 milionů korun.

 

Vedení města ho spolu s ostatními partnery představilo ve středu novinářům. O spuštění systému byli občané města informováni v jeho prvním hlášení, které proběhlo krátce po zkoušce sirén.

Projekt VISO byl rozdělen do dvou etap, první byla dokončena již na podzim roku 2020, druhá o rok později. Nainstalováno bylo celkem 681 hlásičů (přijímačů), na které je napojeno 1731 reproduktorů. Původní VISO byl již zastaralý, obsahoval 291 hlásičů a fungoval na analogovém signálu. Nový systém je plně digitální. VISO tak nyní zajišťuje pokrytí akustickým signálem na celé zóně havarijního plánování, která je stanovena krajským úřadem. Pokrývá i povodňové oblasti města a detekuje zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Součástí VISO je i srážkoměr, který slouží k získávání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách. „VISO je zařízení zdánlivě nenápadné, které však povyšuje bezpečnost obyvatel našeho města na jinou, modernější a efektivnější úroveň. Je připojeno do stávajícího systému varování a vyrozumění provozovaného ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a dokáže velmi operativně reagovat na všechny mimořádné události tak, aby byl minimalizován jejich dopad na život ve městě,“ sdělil primátor Petr Nedvědický.

V rámci projektu byly také nainstalovány nové výstražníky kolem areálu Spolchemie. Výstražníky jsou spouštěny operačním střediskem městské policie a upozorňují řidiče na případnou havárii.

Celková cena byla 30 827 260 Kč s DPH, podíl města činil 9 151 685 Kč, zbytek tvořila dotace z prostředků EU. „Dotace více než 20 milionů korun byla pro tento projekt klíčová, bez ní by šel jen těžko realizovat. Jsem opravdu rád, že se městu podařilo takový příspěvek získat zrovna pro tak významný bezpečnostní prvek, jakým VISO bezpochyby je,“ uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský.

Ke konci roku 2021 proběhl zkušební provoz, v současné době je již VISO plně funkční.

projekt VISO

Projekt VISO

Projekt VISO

Nový varovný systém obyvatelstva spuštěn