image

Nový varovný informační systém obyvatelstva

22.11.2019
Město vybuduje pro krizové situace nový varovný systém. Většinu nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí.

 

Varovný informační systém obyvatelstva (VISO) slouží k zajištění varování osob před hrozícím nebezpečím a zajištění připravenosti města na mimořádné události. Současný varovný systém postavený na analogové jednocestné bezdrátové technologii je již zastaralý. Nový systém bude plně digitální. Komunikace tak bude rychlejší, přenos a protokolování informací kvalitnější. Projekt VISO bude také nově rozšířen do lokalit, kde v minulosti chyběl. Systém bude propojen se systémem integrovaného záchranného systému spravovaným HZS. Pro vybrané vozy městské policie budou pořízeny mobilní sirény. Systém bude napojen na kanál GSM pro možnost hlášení z veřejné telefonní sítě nebo z mobilního telefonu.

Město pro vybudování VISO obdrží dotaci téměř 22 milionů Kč od Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady budou 33 milionů Kč.

Nový varovný informační systém obyvatelstva