image

Novoroční výstavy v infostředisku

Informační středisko města Ústí nad Labem vás zve na dvě zajímavé výstavy, které jsou k vidění po celý leden během otevírací doby infostřediska, vstup je zdarma. 


V galerii: Zooterapie
Zooterapie je ve Speciální základní škole a Praktické škole v Ústí nad Labem prováděna od roku 2011. Ve škole byly zřízeny dvě zooterapeutické pracovny, kde děti pracují se psy a kočkami. Nejúčinnější využití zooterapie je u žáků s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, krátkodobě i dlouhodobě nemocných žáků a těch, kteří potřebují podpůrnou léčbu psychických nebo fyzických poruch a stavů nepohody. Hlavním cílem je přirozené zvýšení motivace k učení a osobnímu rozvoji. Využitím přirozeného kontaktu se zvířetem zlepšujeme kvalitu života dítěte. 

Výstava výtvarných prací a fotografií žáků školy představuje program zooterapie a je malým poděkováním dětí jejich čtyřnohým kamarádům. Zároveň vás srdečně zveme na vernisáž, která se koná dne 9. 1. 2019 od 11.00 hod.

  

V přízemí: Cesta kolem světa
Výstava obsahuje cestovatelské fotografie z různých koutů světa, která zároveň mapuje výpravy na jednotlivé světadíly při realizaci PROJEKTU 7, který vznikl propojením dvou sportovních disciplín – běhu a horolezectví, s cílem na každém světadíle odběhnout maraton a realizovat horolezecké výstupy.

PROJEKT 7 = 7 maratonů a 7 horolezeckých výstupů na 7 světadílech
Motto projektu: „Nikdy ti nebyl dán sen, aniž by ti nebyla dána moc jej uskutečnit“ (Richard Bach). Tento projekt realizoval tým OUT OF LIMIT: Olga Šváchová a Petr Andrejkovič.

Další zážitky a fotografie můžete sledovat zde:

Facebook     |     Instagram     |     webové stránky