image

Nové stromy nahradí umírající dřeviny na Bukově

10.03.2022
Kácení stromů bude probíhat v měsíci březnu na pozemcích města v ulicích Vojnovičova, Návětrná a Školní. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba.

 

Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromů, některé stromy jsou v kolizi se stavbou chystané rekonstrukce ulic Školní, Návětrná a Vojnovičova – viz bod 11 tiskové zprávy. Nové stromy budou vysazeny nejpozději do kolaudace stavby.

Podrobný zdravotní stav stromů: V ulici Vojnovičova je v několika posledních letech sledován výrazný úhyn vzrostlých lísek tureckých. Dřeviny začínají silně prosychat od vrcholových částí, dochází k odumírání vrcholu a v konečné fázi i k odumření celého stromu. Odumírání většinou postupuje liniově, to znamená, že je napaden nějaký strom a od něj dochází k odumírání dalších stromů z obou směrů. Při bližším zkoumání dřevin byly zjištěny typické pobytové znaky napadení podkorním hmyzem, což je nejčastěji skupina z čeledi kůrovcovitých, ale i další hmyz například ze skupiny nosatcovitých nebo drvopleňů. Není pravda, že lísky nenapadá žádný „kůrovec“. Brouků ze skupiny kůrovců je velké množství a v podstatě neexistuje strom, který není živnou dřevinou pro některý druh. Líska bývá obvykle napadána bělokazem habrovým (Scolytus carpini), dále u nás sporadicky se vyskytujícím bělokazem mandloňovým (Scolytus amygdali) nebo drtníky, z nichž nejnebezpečnější je invazivní druh Xyleborinus attenuatus.

Žádný z těchto škůdců není schopen napadnout zcela zdravý strom s výbornou vitalitou. Napadají stromy oslabené, rostoucí ve stresových podmínkách, jejichž vitalita je natolik oslabena, že se nemohou bránit jejich napadení.

Nové stromy nahradí umírající dřeviny na Bukově