image

Nové květinové záhony už se připravují

31.05.2018
V centru města a ve Štefanikově ulici začaly práce na založení nových květinových záhonů. Hotovy by měly být během června.

 

Problémem je sucho, takže bude potřeba vydatná a pravidelná zálivka. A záležet bude také na tom, jak se k nové výzdobě města budou lidé chovat, aby po záhonech nešlapali, neházeli do nich odpadky a neodnášeli si květiny.

Založení výsadeb na ploše mezi OC FORUM a OD LABE

Plocha byla neudržitelná, trávník příliš vysychal a okolí laviček v trávníku bylo sešlapané. Proto se lavičky z travnaté plochy nechaly přesunout na zpevněnou plochu uprostřed a byly odděleny bílými květníky (některé lavičky a květníky se odvezly). Plocha byla vyčištěna od betonů (hloubka je opravdu omezená - garáže) a bude dosypána zeminou. Budou zde vysazeny rostliny, které mají malý kořenový systém. Hlavní dominantu bude tvořit pás okrasných trav uprostřed (Miscanthus sinensis ´Gracillimus´ a nižší Helictotrichon sempervirens) a na zbytku plochy (ke krajům) porostou trvalky, které snesou úpal, a zároveň menší sešlap. Jedná se např. o Thymus serpyllum, Sedum spurium, Phlox subulata, z vyšších rostlin jsou to Coreopsis verticillata nebo Sedum telephium. Jako mulč bude použit štěrk jemnější frakce.

Cena: 326 000 Kč s DPH

Založení výsadeb v zeleném pásu u OD LABE

V tuto chvíli došlo k odstranění stávajícího zábradlí a odstranění travního drnu. Poté bude plocha dosypána kvalitní zeminou a osazena. Co se týče návrhu zeleného pásu, ten bude osazen skupinami trvalek po celé ploše tak, by po okrajích zůstalo 15 – 20 cm. Při výběru trvalek se také vycházelo z toho, že jedna polovina je po celý den na slunci, ale druhá polovina je zase po většinu dne ve stínu. Objeví se zde např. Coreopsis grandiflora  ´Jana´, Heuchera x brizoides ´Ricard´, Rudbeckia hirta ´Daisy Hill´, nebo Geranium sanguineum ´Aviemore´a Doronicum orientale ´Magnificum´. Celá plocha se následně zamulčuje tm. šedým štěrkem, který je použit u výsadeb vedle plastiky Labe.

Cena: 77 000 Kč s DPH

Růžový záhon v ul. Štefánikova

Probíhá odplevelování, poté bude sejmut travní drn. Do upravené plochy se budou sázet sadové růže, které budou vždy ve středu záhonu a po okrajích se vysadí růže velkokvěté, které budou dosahovat menšího vzrůstu. Barevně se záhony střídají, přičemž do každého pásu byly zvoleny pouze dvě barvy.

Cena: 662 000 Kč s DPH

 

Nové květinové záhony už se připravují