image

Projekt Forget Heritage začne v Hraničáři

14.11.2018
Forget Heritage, projekt statutárního města Ústí nad Labem začne v pátek 16. listopadu realizovat Veřejný sál Hraničář. Mimo jiné zmapuje Ústecká NEJ.

 

Projekt Forget Heritage (v překladu Zapomenuté dědictví) je zaměřen na prohloubení identity měst ve střední Evropě, připomenutí jejich unikátní minulosti a navázání spolupráce s dalšími partnerskými městy. Tříletý projekt je spolufinancován z operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE. Cílem je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy a určení inovativních, reprodukovatelných a udržitelných modelů řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování prostřednictvím kulturních a tvůrčích společností.

Zapomenuté dědictví našeho města si připomeneme především šedesáti Ústeckými NEJ. Hlavním prvkem projektu budou velkoplošné projekce na plochu chodníku před budovou Hraničáře, o které se postarají různí umělci. V rámci projektu se návštěvníci mohou dále těšit na bohatý doprovodný program, jako jsou například koncerty vážné hudby, besedy nebo umělecké instalace. Společně se Statutárním městem Ústí nad Labem, které tento prestižní projekt Evropské unie vyjednalo, se tak Hraničář bude podílet na připomenutí a oživení bohaté ústecké historie a dnes již zapomenutých míst.

Zahájení projektu proběhne v pátek od 19:00 souběžně s festivalem ilustrace a komiksu FIK. Přítomni budou zástupci města, Veřejného sálu Hraničář a umělci Jiří Franta a David Böhm, kteří svou video-mappingovou instalací celý projekt odstartují.

Na příjemný večer plný zábavy, jehož součástí bude jedinečné pojetí ústecké dominanty kostela Nanebevzetí Panny Marie, doprovodný program festivalu FIK a koncert jsou všichni srdečně zváni. 

Více informací o projektu:

Na stránkách Statutárního města Ústí nad Labem: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/projekty-vize/projekty-podporene-eu/projekt-forget-heritage.html

Na stránkách projektu EU:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Na stránkách Veřejného sálu Hraničář:

https://hranicar-usti.cz/forget-heritage/

 

Projekt Forget Heritage začne v Hraničáři