image

Nová aplikace pro řešení zápachu na Střekově

24.09.2018
Město se stále potýká s množstvím stížností na zápach z areálu bývalé Setuzy, které řeší Česká inspekce životního prostředí. Společnosti mají pro své provozy integrovaná povolení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

„Stávající systém hlášení podnětů občanů na telefonní linku městského obvodu neumožňuje vyhodnocování stížností na zápach online, protože nemá přístup k informacím o  okamžitých povětrnostních podmínkách, rozptylu pachu a naměřeným koncentracím pachu na zdroji. Určení zdroje zápachu v lokalitě s více zdroji tak vychází ze subjektivních pocitů stěžovatelů a ani neumožňuje objektivně konkretizovat místa, odkud zápach pochází,“ vysvětlila primátorka města Věra Nechybová.

„Protože zápach je opravdu obtěžující, je naší snahou pomoci zejména občanům žijícím na Střekově, a to získáním co nejpřesnějších údajů, které by mohly jednoznačně identifikovat původce zdrojů zápachu,“ doplnila primátorka Věra Nechybová.

Data získaná z mobilní aplikace AirQ., by měla sloužit  jako podklad pro jednání  s  odpovědnými orgány, které by mohly v rozhodnutích týkajících se jednotlivých provozů  zohlednit získané informace  a stanovit omezující  podmínky či limity pro  tyto zdroje. „Proto uvažujeme o pořízení mobilní aplikace AirQ,  jejíž systém slouží k objektivnímu posouzení oprávněných stížností na zápach a posouzení zdroje z hlediska obtěžování zápachem,“ řekl 1. náměstek Jiří Madar.

Hlavními funkcemi programu AirQ bude kontinuální modelování rozptylu emisí pachu ze zdroje znečištění za pomoci aktuálních meteodat, sledování pachových incidentů, dále registrace a evidence stížností na zápach vč. jejich automatického vyhodnocování, identifikace zdrojů zápachu. V blízkosti zdroje zápachu bude naistalována meteostanice, která kontinuálně snímá meteodata, jež v krátkých intervalech odesílá do systému. V případě pachové epizody je veřejností prostřednictvím online dotazníku stížnost registrována. Systém aktuální meteodata (směr a sílu větru, tlak apod.) a emise zápachu na zdrojích vyhodnotí v návaznosti na místo stížnosti času a doby trvání pachové epizody, charakteru zápachu a meteorologických dat oprávněnost stížnosti a automaticky odešle stěžovateli odpověď. Všechny tyto operace včetně vyhodnocení budou evidovány a archivovány pro další statistické využití.

„Očekáváme, že takto získané výsledky umožní získat lepší přehled a  konkrétní údaje o zdrojích a data pomohou při řízeních vedených s možnými původci zápachu a jednání s příslušnými úřady,“ řekla primátorka Věra Nechybová.

 

Nová aplikace pro řešení zápachu na Střekově