image

Nemocné lípy nahradí nové stromořadí

09.03.2020
Z důvodu nemoci bude muset být pokáceno sedm lip v ulici Elišky Krásnohorské. V aleji za ně budou vysazeny lípy nové.

 

Celkem osm exemplářů lip velkolistých vyroste v dolní části aleje. Staré lípy musí být pokáceny kvůli špatnému zdravotnímu stavu a zhoršené stabilitě stromů. Kácení bude probíhat od 16. března, dbejte proto zvýšené opatrnosti.

Nemocné lípy nahradí nové stromořadí