image

Návštěvy v domovech pro seniory zpřísňují

12.11.2021
Navštívit blízkého v domově pro seniory či ve zdravotnickém zařízení bude možné pouze po prokázání bezinfekčnosti. Tato povinnost začne platit od 15. listopadu.

 

K prokázání bezinfekčnosti je potřeba alespoň jedna z těchto možností:

  1. platný certifikát o dokončeném očkování, přičemž od poslední dávky musí uběhnout minimálně 14 dnů,
  2. potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem (ne starší 72 hodin),
  3. potvrzení o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem (ne starší 24 hodin),
  4. potvrzení od lékaře o prodělání nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.

Tyto podmínky stanovila Vláda ČR mimořádným opatřením, jeho kompletní znění je dostupné zde.

Návštěvník v domově musí mít navíc po celou dobu návštěvy nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 či vyšší. Připomínáme, že mimořádným opatřením ze srpna 2021 byl maximální počet osob během návštěvy stanoven na dvě.

„Epidemie opět nabírá na síle. Ačkoliv toto opatření může být pro někoho omezující, je to jediný způsob prevence šíření nemoci a udržení sociálních kontaktů a možnosti návštěv. Proto všechny prosím o důsledné dodržování všech vládních nařízení,“ vyzval náměstek primátora pro sociální oblast Tomáš Vlach.

Toto opatření začíná platit od půlnoci 15. listopadu a platí až do odvolání. Ředitelé domovů pro seniory mají v případě zhoršení epidemické situace možnost omezit způsob a dobu návštěv. Pro více informací doporučujeme sledovat weby jednotlivých domovů.

Návštěvy v domovech pro seniory zpřísňují