image

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednali radní

30.11.2022
Navržený rozpočet města na příští rok počítá s příjmy ve výši zhruba 2,5 miliardy korun, výdajová část by měla být přibližně o 275 milionů korun vyšší. Rozdíl by měly pokrýt přebytky hospodaření z předchozích let.

 

Návrh rozpočtu města pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2026 projednala rada města. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Radní souhlasí s příjmy rozpočtu v celkové výši 2 503 835 100 Kč, výdaje by měly dosáhnout výše 2 788 511 100 Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude pokryt z přebytků hospodaření města v předchozích letech.

Neinvestiční část rozpočtu činí 2 329 066 100 Kč. Pro městské obvody je určeno 204 231 000 Kč, což je o 29,2 mil. Kč více než v letošním roce.

Investiční část rozpočtu je ve výši 459 445 000 Kč. Splátky úvěrů jsou ve výši 102 605 000 Kč.

Rada také souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru do výše 300 000 000 Kč s bankou, která navrhne nejvýhodnější podmínky. Základní podmínky jsou: čerpání úvěru v letech 2023–2026, splácení od roku 2027 po dobu šesti následujících let.

Radní dále doporučují zastupitelstvu města zmocnit radu města schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč a v případě, že se jedná o zapojení přijatých účelových prostředků do výdajové části rozpočtu i nad limit 5 mil. Kč.

V oblasti neinvestičních výdajů lze v r. 2023 předpokládat nárůst nákladů v odpadovém hospodářství o 21,7 mil. Kč na 113,2 mil. Kč. Dalším výrazným zvýšením výdajů města budou finanční prostředky pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem ve výši 367,6 mil. Kč, což je o 40 mil. Kč více než letos. Na údržbu a opravy místních komunikací bude určeno o 12,7 mil. Kč více – celkem 49 mil. Kč. Na 128,6 mil. Kč (+15,2 mil. Kč) vzroste rozpočet městské policie. Na podporu kultury a sportu je v rozpočtu pamatováno s téměř 70 mil. Kč. Zachována zůstane i podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo akce zdravotně postižených osob. Půl milionu korun je připraveno na dotace podporující aktivity seniorů.

O 115,5 milionu korun – na více než půl miliardy vzroste rozpočet odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic. 451,6 mil. Kč z toho je určeno na financování příspěvkových organizací. Jde nejen o příspěvky na provoz škol a školek, domovů seniorů a dalších příspěvkových organizací jako jsou Městské služby, Zoologická zahrada, Muzeum města, Kulturní středisko či Činoherní studio, ale také pro Severočeské divadlo ve výši 33 mil. Kč.

Pedagogové škol ve vyloučených lokalitách i v příštím roce mají dostat zvýšené mzdy za práci ve složitých podmínkách. V rozpočtu se na to počítá s více než 3 mil. Kč.

V investiční části rozpočtu bude v příštím roce k dispozici 459,4 mil. Kč (+ 103 mil. Kč). Investice do rekonstrukce majetku města představují 171,9 mil. Kč. Zahrnuje to především: rekonstrukce komunikací Mezní, Školní, Návětrná a Vojnovičova, rekonstrukci služebny MP Na Nivách, rekonstrukci mostního objektu v ul. Ryjická, rozšíření veřejného osvětlení, vybudování přechodu pro chodce ve Svádově - Vítězná, stavební úpravy krizových bytů v ul. Matiční aj. Projektové práce si vyžádají více než 62 mil. Kč. Na rozvojové investice je určeno 123,8 mil. Kč. Jedná se o investiční akce Čelakovského – smíšený dům, Modernizace učeben ZŠ, Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy, Stavba tenisové haly a akce Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská.

Do Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady se pro rok 2023 počítá s přídělem ve výši 20 mil. Kč, k této částce se doplňuje dalších 29 mil. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku.

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednali radní