image

Nádvoří před obřadní síní starého krematoria prokoukne

19.03.2018
Novou podobu získá nádvoří před starým krematoriem na Střekově. Rada města schválila financování projektu na vybudování nového nádvoří.

 

Jeho současný špatný stav neodpovídá charakteru a významu tohoto pietního místa. Po dokončení projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí a zpracování rozpočtu celé akce byla předpokládaná cena stanovena na částku 3,5 mil. Kč vč. DPH. Rada proto převedla na tuto stavbu potřebné prostředky, aby byly k dispozici při vypsání veřejné zakázky.

Součástí investiční akce bude zejména:
· povrchové překrytí celého nádvoří včetně hlavního vstupu do prostor hřbitova zámkovou betonovou dlažbou
· úprava vstupního prostoru do obřadní síně (schodiště, doplnění systému čistících zón, provedení nástupní rampičky pro překonání výšky 4 výškových schodů vstupu do obřadní síně osobám na vozíčku a pro matky s kočárky)
· svedení dešťové vody z dané plochy vsakem do přilehlých travnatých ploch
· částečné svedení dešťových vod do retenčních nádrží o vnitřním průměru 2 m a celkovém obsahu 6 m3, které budou umístěny do travnatého prostoru za vstupní bránou. Zadržovaná dešťová voda bude napojena na stávající vodovod pro zalévání hřbitova. Současně je k zalévání využívána pitná voda.
· prostorové a zahradní oddělení nádvoří (nástupní smuteční plochy) od přilehlých hrobových polí systémem vzrostlých stříhaných tújových stěn
· osvětlení nádvoří systémem stožárového zahradního veřejného osvětlení

Nádvoří před obřadní síní starého krematoria prokoukne