image

Nádoby na biologický odpad jsou ve všech městských obvodech

08.03.2017
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu v Ústí nad Labem je v plném proudu.

„V roce 2016 jsme spuštěn pilotní projekt sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu na Severní Terase, který se u obyvatel Ústí nad Labem setkal s pozitivním ohlasem,“ informuje o akci náměstek primátorky Pavel Dufek. Při vyhodnocení projektu bylo přihlédnuto nejen k výsledkům kontrol ze strany odboru životního prostředí, ale i k dotazníkovému šetření, které pro město uskutečnila Fakulta životního prostředí UJEP. „Na základě těchto skutečností jsme se jako vedení města rozhodli o rozšíření sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu do ostatních městských obvodů,“ doplnil náměstek Pavel Dufek.

Od 1. 3. 2017 tak došlo k rozšíření stávajících nádob na biologicky rozložitelný odpad o velikosti 240 l hnědé barvy na Severní Terase. O dalších 143 nádob pak v městských obvodech Město, Neštěmice a Střekov.

Svoz tohoto odpadu bude probíhat do června 2017 s četností 1x 14 dní. Poté bude četnost výsypu, v případě potřeby, zvýšena nebo zachována.

Pokud se při pravidelných kontrolách, které budou provádět pracovníci odboru životního prostředí, ukáže, že občané nádoby nevyužívají, odkládají do nádob směsný komunální odpad, nádoby se opakovaně ztrácejí, apod., dojde k ukončení této služby.

 

Druhy odpadů

Do nádob PATŘÍ

Do nádob NEPATŘÍ

tráva, plevel
zbytky pečiva a obilovin
košťály i celé rostliny
seno a sláma
zemina z květin
hnůj, slepičí trus
hobliny a piliny
padané ovoce
slupky z ovoce a zeleniny
zbytky ovoce a zeleniny
listí a drcené větve
kávový a čajový odpad včetně filtrů

pleny
maso a kosti
oleje a tuky
tekuté a silně mastné potraviny
obaly od potravin
uhynulá zvířata
kočkolit
biologicky nerozložitelné odpady
uhelný popel a smetky z ulice
sáčky z vysavače
cigaretové oharky
podestýlka z chovu drobných zvířat

Odpad do nádob vhazujte bez igelitových sáčků či tašek.
Seznam stanovišť je k dispozici na webových stránkách města
Více informací získáte na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem
Bc. Hana Jančovičová, tel. 475 271 745, hana.jancovicova@mag-ul.cz
Ing. Miroslav Pihera, tel. 475 271 708, miroslav.pihera@mag-ul.cz

Nádoby na biologický odpad jsou ve všech městských obvodech