image

Na sídlišti Skalka proběhne průzkum dopravy

12.05.2022
V rámci problému s parkováním na sídlištích byla vybrána Skalka jako pilotní projekt dopravy v klidu. Radní na projekt schválili 400 000 Kč.

 

Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 400 000 Kč na studii komplexního řešení dopravy v klidu na sídlišti Skalka a návrh optimálního nápravného opatření. Dojde ke zpracování technické zprávy s analytickou a návrhovou částí.

V rámci průzkumu dopravy v klidu bude u každého detekovaného vozidla identifikována pozice, typ parkování (podél komunikace, na hromadném parkovišti, na neoznačené ploše atd.), označení parkoviště (jakým dopravním značením), zda ovlivňuje průjezd ostatních vozidel, zda parkuje legálně (ve vztahu k zákonu o provozu na pozemních komunikacích), o jakou kategorii vozidla se jedná a zda je riziko, že jde o nezpůsobilé vozidlo.

Dále bude zpracován směrový průzkum SPZ sloužící k identifikaci SPZ projíždějících vozidel na obou vjezdových místech do sídliště Skalka. Tím je zajištěna detekce všech vozidel odjíždějících ze sídliště a přijíždějících do sídliště. Na základě znalosti průjezdů jednotlivých vozidel dojde k určení, kdy je největší pohyb vozidel a přes párování odjezdu a příjezdu konkrétního vozidla k identifikaci charakteru cesty.

Bude zpracován návrh dlouhodobé politiky. V tomto bodě dojde k rozšíření katalogu deficitů podle obtížnosti řešení. Jednoduše realizovatelná opatření budou doporučena k okamžité realizaci. Pro obtížně řešitelná opatření bude navržen postup jejich řešení.

Návrh dopravního řešení bude proveden ve dvou verzích. Nízkonákladová varianta bude zahrnovat pouze opatření, která jsou administrativně, finančně, časově a technicky nenáročná. Optimální varianta bude zahrnovat také náročnější opatření pro zajištění lepšího či dlouhodobě stabilnějšího stavu. Obě varianty budou konzultovány se zadavatelem, DI PČR a Územním odborem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a následná revize na základě zpětné vazby.

Na sídlišti Skalka proběhne průzkum dopravy