image

Na Severní Terase budou myslivci více lovit divočáky

10.07.2018
V souvislosti s aktuálně zvýšeným výskytem černé zvěře na sídlišti Severní Terasa se připravuje lov divočáků v této lokalitě a okolí.

 

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí upozorňuje, že na základě dohody s Mysliveckým spolkem Diana a městskou policií v Ústí nad Labem bude v průběhu následujících letních měsíců probíhat převážně v nočních hodinách individuální lov divočáků v prostoru navazujícím na zástavbu sídliště Severní Terasa.  

Dále v prostoru Severní Terasy proběhne v červenci 2018 tzv. společná naháňka.   Termín naháňky je stanoven na 19. července 2018 (čtvrtek) od cca 8:30 do cca 12:00 hodin. Naháňka proběhne za účasti městské policie a Policie ČR. Účelem naháňky je vyhnat s použitím loveckých psů divočáky z některých ploch přímo v sídlišti (zejména porosty křovin, kde se prasata ukrývají ve dne) a z ploch zeleně navazujících na sídliště (např. mezi ulicí Sociální péče a domovem pro seniory).  Vlastní odlov divočáků bude prováděn mimo zástavbu.

V průběhu naháňky dojde k určitým omezením v přístupu do ploch, kde se budou pohybovat myslivci.  Žádáme proto veřejnost, aby v zájmu vlastní bezpečnosti plně respektovala v době naháňky pokyny městské policie a Policie ČR.

 

 

 

 

Na Severní Terase budou myslivci více lovit divočáky