image

Na rekonstrukci domu Čelakovského má město přislíbenou dotaci

22.05.2021
Státní fond podpory investic předběžně rozhodl o přidělení dotace více než 16 milionů korun na rekonstrukci bývalé ubytovny v ulici Čelakovského. V objektu vzniknou sociální a dostupné byty.

 

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu v ulici Čelakovského 806/4 na smíšený dům se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty. Statutární město Ústí nad Labem v rámci podání žádosti o podporu využije formu podpory dotace na sociální byty a formu podpory zvýhodněného úvěru na dostupné byty. Podporované bydlení v režimu sociálních bytů využijí především senioři, dostupné byty umožní poskytnout benefit zaměstnaneckého bydlení pro potřebné profese, např. IZS, školská zařízení a domovy pro seniory. Rada města na svém zasedání dne 7. 9. 2020 odsouhlasila zřízení zástavního práva k pozemku parcelní číslo 582/4, jehož součástí je stavba k zajištění úvěru poskytnutého Státním fondem podpory investic (SFPI) ve výši maximálně 16 mil. Kč v projektu Čelakovského smíšený dům a vinkulaci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch Státního fondu podpory investic (SFPI). Rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu ke schválení, které o předfinancování investiční akce rozhodne.

Dle oznámení Státní fond podpory investic předběžně rozhodl o přidělení finančních prostředků formou dotace ve výši 16 435 656 Kč, max. však do výše způsobilých nákladů, a příslibu úvěru ve výši 15 225 434 Kč.

Harmonogram:

Datum podání žádosti o dotaci a žádosti o úvěr: 14. 7. 2020.

Předpokládaný termín zadávacího řízení: květen až srpen 2021.

Předpokládané termíny samotné realizace stavebních úprav: září 2021 – 30. 9. 2022.

Předpokládané zahájení provozu: 1. 11. 2022.

Po schválení rozpočtového opatření a zpracování zadávací dokumentace bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Na rekonstrukci domu Čelakovského má město přislíbenou dotaci