image

Mimořádná linka pomoci pro pracovníky sociálních služeb

01.04.2020
Pro pracovníky sociálních služeb město zřídilo mimořádnou linku pomoci, kterou provozuje od 1. dubna ústecká Spirála.

 

V průběhu hovoru budou krizoví interventi nabízet volajícím psychickou a emoční podporu a zároveň hledat možnosti osobní psychohygieny a způsoby, jak se s obtížnou mimořádnou událostí vypořádat. Vnímána je tak zvýšená zátěž kladená v této době na pracovníky sociálních služeb a potřeba pomoci těm, kteří pomáhají. „Je to  alespoň část nesmírné vděčnosti obětavým zaměstnancům, na které je v současné době naloženo obrovské množství zodpovědnosti. Mají před sebou těžké služby a mnozí i na úkor osobního života tráví v zaměstnání i vlastní volný čas nebo nastupují do dobrovolné karantény,“  uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.

K dispozici je i e-mail: mail@spirala-ul.cz, kde odpověď obdrží uživatel do druhého pracovního dne.
 

Mimořádná linka pomoci pro pracovníky sociálních služeb