image

Město začne vybírat poplatky za svoz odpadu

22.11.2022
Občané Ústí nad Labem budou od nového roku platit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Tento krok odsouhlasili zastupitelé na listopadovém jednání.

 

Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 21. listopadu obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Občané tak za tuto službu budou platit 720 Kč ročně. Senioři ve věku 65+ let budou platit poloviční poplatek, tedy 360 Kč za rok. Od poplatku jsou plně osvobozeny osoby do 18 let věku (včetně), stejně tak osoby s přiznanou invaliditou třetího stupně. Od poplatku jsou osvobozeny také osoby žijící v pobytových zařízeních se sociální službou (domovy pro seniory apod.). Další skupinou osvobozených jsou osoby, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení v obci, ale které trvale pobývají mimo území České republiky po dobu delší než jeden kalendářní rok.

Poplatek bude možné uhradit v jedné, nebo ve dvou splátkách. Splatnost první splátky je na rok 2023 stanovena do 30. června, druhé potom do 31. října.

Zachovávat bezplatné odpadové hospodářství bylo pro město dále neudržitelné, a to především z důvodu nové platné odpadové legislativy z roku 2020. V té se mění výše podílu do příjmu obce, která má na svém území skládku, a trend zvyšování poplatků za ukládání odpadů v jednotlivých letech až k úplnému odklonu od skládkování odpadů.

Město na podporu této obecně závazné vyhlášky plánuje informační kampaň včetně doručení informačních letáků přímo do schránek občanů.

Město začne vybírat poplatky za svoz odpadu