image

Město vybralo zhotovitele pro dobudování stadionu

10.06.2019
Město v rámci výběrového řízení vybralo zhotovitele pro veřejnou zakázku „Městský stadion Ústí nad Labem“. Nejvhodnější nabídku podala plzeňská firma VYSSPA Sports Technology.

 

Firma VYSSPA Sports Technology uspěla s nabídkou 10 109 477 Kč za rekonstrukci atletického hřiště. Cílem rekonstrukce bude vybudování nových sportovních ploch pro atlety. Úpravou projdou rozběhové a vrhačské plochy (koule, kladivo, oštěp). Stávající oplocení bude demontováno a nahrazeno novým v celkové délce 96,3 m včetně osazení ochranných konstrukcí (klec, záchytná síť). Zvolená firma vybuduje nový sklad pro atletické pomůcky, odstraní stávající tartanový povrch včetně podkladních vrstev a vybuduje nové souvrství ve skokanských a vrhačských sektorech. Rekonstrukcí pojdou stávající dešťové svody po obvodu hřiště. Zároveň budou provedeny slaboproudé rozvody do stávajících šachet v rozích hřiště.

Veškeré práce by měly skončit do šesti měsíců.

Město vybralo zhotovitele pro dobudování stadionu