image

Město uvolnilo pět milionů korun na Stadion mládeže

23.01.2018
Na stavební úpravy Stadionu mládeže schválili radní nad rámec schváleného rozpočtu převod částky pěti milionů korun.

 

Tato potřeba vyplynula z kontrolního rozpočtu stavby předaného projektantem v prosinci 2017.

Předmětem projektu je dostavba rozestavěného objektu, který bude sloužit jako zázemí pro sportovce hokejbalového klubu ve stávajícím areálu DDM Ústí nad Labem. Objekt navazuje na stávající hokejbalové hřiště. Budou v něm šatny pro sportovce se sociálním zařízením, technická místnost (elektrokotel, zásobníky teplé vody), sklady, sociální zařízení pro veřejnost, šatna a sociální zařízení pro rozhodčí, zasedací místnost. Před objektem jsou vyvýšené terasy s tribunami pro diváky. Tribuny budou zastřešeny pro snížení hluku a zvýšení komfortu diváků. Dostavbou šaten dojde k přesunutí zázemí ze současného nevyhovujícího objektu do nového.

Oproti původní projektové dokumentaci bylo nutné zahrnout stavební úpravy, aby objekt splňoval náležitosti platné legislativy a aby odpovídal požadavkům bezproblémového a bezpečného užívání pro potřeby sportovních aktivit a jejich přidružených činností.

Mezi stavební úpravy nad rámec původních předpokladů, které je nutné realizovat, patří například sanace zdiva, přemístění odtoků, odstranění degradované hydroizolace na podlahových konstrukcích, nové dispoziční řešení (šatny pro rozhodčí, zasedací místnost pro vedení klubu), vybourání části sociálního zařízení pro diváky a další.

Město uvolnilo pět milionů korun na Stadion mládeže